Productes

Materials de construcció

A Materials Cassà trobarà tots els materials necessaris per a la construcció: materials per a encofrar, àrids, armadures, premarcs, obra vista, teules, etc.